oXyShop
Sledování diskuze: e-maily s novými komentáři
Čtenářský profil (registrace) umožňuje v diskuzích v našich magazínech nastavit jejich sledování, abyste dostával e-maily s novými komentáři. Pokud budete přihlášený ke svému profilu, pod posledním komentářem v diskuzi najdete tlačítko, jehož stisknutím si nastavíte její sledování.


Sledování diskuzí, do kterých něco napíšete

 
V okně pro psaní komentáře je checkbox "Chci dostávat e-maily o nových komentářích v této diskuzi", jehož zaškrtnutí způsobí, že odesláním komentáře začnete diskuzi sledovat. V nastavení svého profilu si také můžete zvolit, zda chcete mít tento checkbox při psaní komentářů přednastavený, abyste nemusel nastavovat sledování každé diskuze, do které něco napíšete. Jelikož sledovaných diskuzí může být časem velké množství, lze si zobrazit jejich seznam a sledování konkrétních diskuzí v něm kdykoli zrušit.


Jak zrušit sledování diskuzí?

 
1. způsob: Přihlaste se na některém z našich webů a klikněte v pravém horním rohu na svůj login a pak na "Upravit profil". Zobrazí se registrační formulář, kde je checkbox: "Přednastavit e-mailové sledování diskuze, v níž napíšu komentář". Napravo od něj klikněte na odkaz "Zobrazit seznam sledování" a zobrazí se seznam všech Vámi sledovaných diskuzí v našich magazínech, v němž můžete:

Zrušit sledování všech diskuzí na daném webu
Zaškrtněte checkbox před názvem webu a dole potvrďte tlačítkem "Zrušit vybraná sledování".

Zrušit sledování diskuze u konkrétního článku
Zaškrtněte checkbox před názvem nadpisu článku a dole potvrďte tlačítkem "Zrušit vybraná sledování".

2. způsob: Jako přihlášený si zobrazte Vámi sledovanou diskuzi a klikněte na tlačítko pod jejím posledním komentářem, že chcete zrušit posílání nových komentářů na svůj e-mail.

3. způsob: Pokud si nepamatujete přihlašovací údaje, přepošlete jeden z e-mailů s novým komentářem na adresu webmastera, která je uvedena na jeho konci.

E-mail upozorňující na nový komentář obsahuje kromě něj také info, k jakému článku náleží a kdo je autorem komentáře. Na konci je uvedena e-mailová adresa, na kterou bylo upozornění odesláno pro případ, že by měl někdo ve své e-mailové schránce nastavené přeposílání na jinou adresu.