oXyShop

Reklamní formáty

Všechny naše magazíny využívají stejné rozmístění reklamních ploch a týkají se jich shodně i pravidla ohledně dalších reklamních formátů, jako jsou např. PR články nebo DIRECT MAIL.

Pravidla pro zveřejnění PR článku:

 • Na začátku je upozornění, že nejsme autorem a neneseme odpovědnost za jeho obsah.
 • Coby autor je uveden "PR článek".
 • V době publikace je zobrazen na homepage hned pod nejnovějším článkem. V závislosti na následně publikovaném obsahu bude posouván níže, až po pár dnech z homepage zmizí.
 • Na svém URL bude veřejně dostupný minimálně po dobu 3 let ode dne jeho publikace.
 • Obsažené odkazy mají atribut rel="nofollow".
 • Obsaženo může být maximálně 6 odkazů (v nadpisu a perexu odkazy být nemohou).
 • Nadpis musí mít délku od 20 do 80 znaků včetně mezer.
 • Perex musí mít délku od 190 do 260 znaků včetně mezer.
 • Obsah musí mít délku v rozsahu od 1.000 do 10.000 znaků včetně mezer.
 • Může používat embedovaný obsah ze sociálních sítí (YT, IG, FB, Twitter).
 • K obsaženým obrázkům je nutné uvést zdroj/autora. Inzerent zasláním obrázků prohlašuje, že je oprávněn je poskytnout ke zveřejnění v našich magazínech.
 • Vyhrazujeme si právo jej nepublikovat, pokud by byl v rozporu se zákony ČR/dobrými mravy, obsahoval by nepravdivé informace, byl by v rozporu se zájmy nebo by poškozoval dobré jméno vydavatele, společnosti oXyShop s.r.o.
Click for English translation
 • There is notice in the beginning that we are not its author and we are not responsible for its content.
 • As an author is mentioned „PR článek“ = „PR article“.
 • In time of its publishing it is visible in homepage below the newest article. Depending on other newer content it will be moving downwards until it will disappear from homepage (typically after fews days).
 • It will be accessible on its own URL at least 3 years since the time of its publishing.
 • All links within it have attribute rel=“nofollow“.
 • It can contain at most 6 links (in title and lead paragraph can't be any links).
 • Length of title needs to be in range from 20 to 80 characters including spaces.
 • Length of lead paragraph needs to be in range from 190 to 260 characters including spaces.
 • Length of its content needs to be in range from 1.000 to 10.000 characters including spaces.
 • It can use embedded content from social media (YT, IG, FB, Twitter).
 • All pictures need to have specified their source/author. By sending pictures to us the advertiser declares that he is entitled to provide them to their publication in our magazines.
 • We reserve the right to not publish it if it would be in contradiction with laws of Czech Republic/good manners, it would contain false informations, it would be in contradiction with interests or it would harms goodwill of our company oXyShop s.r.o.

Soutěže


Jeden z nejefektivnějších způsobů propagace. Staňte se sponzorem některé z našich soutěží.Expertiáda: vědomostní soutěž složená z 10 otázek dodaných sponzorem soutěže, jež probíhá na homepage magazínu po dobu 10 pracovních dní (každý den je aktivní pouze 1 otázka). O startu soutěže je navíc více než 6.000 uživatelů informováno pomocí vyžádaného e-mailového oznámení. Počet účastníků Expertiády je od 800 do 3.000 (v závislosti na hodnotě hlavní výhry).
 
Týdenní šance: jeden týden, trojice otázek, jedna výhra. Časově nenáročná soutěž pro naše čtenáře. Jedno kolo trvá 1 týden a je třeba zodpovědět 3 soutěžní otázky. Sponzor se podílí na tvorbě soutěžních otázek, pomocí kterých může čtenářům představit své produkty a služby. Upozornění na soutěž je po dobu 1 týdne v horní části homepage magazínu. Počet účastníků 1 Týdenní šance je od 400 do 1.000.

Rozmístění bannerových reklamních pozic:
Akceptujeme bannery ve formátu jpg, gif nebo png. We accept banners in format of jpg, gif or png.

Pozice FLOAT je na konci pravého sloupce a jakmile u delšího článku dojde k jejímu zobrazení, ukotví se při scrollování směrem dolů u horní hrany prohlížeče. A potom při scrollování směrem nahoru nad danou úroveň se opět zobrazí horní obsah pravého sloupce.

Position FLOAT is in the end of the right column and when it is visible in longer article it is attached to top border of browser within scolling downwards. And after that within scrolling upwards above that level upper content of right column is displayed again.


Reklamní formát BACKGROUND


Velký obrázek na pozadí homepage magazínu, který nabízí následující reklamní plochu:
 • sloupec 300×800 px vlevo
 • sloupec 300×800 px vpravo
 • pruh 1000×130 px v pozici LEADERBOARD v horní části viditelný v jakémkoli rozlišení
Pro přesné rozvržení si stáhněte PSD šablonu, v níž šedá plocha značí prostor pro Vaši grafiku. Stačí nám dodat tento PSD soubor doplněný o Vaši grafiku a požadované URL, kam má odkazovat. Zbývající plocha bude vyplněna jednou barvou, jež bude zvolena tak, aby navazovala na spodní okraj Vaší grafiky, která by měla být po celé šířce zakončena stejnou barvou, aby byl přechod plynulý.DIRECT MAIL – banner v e-mailech


Naše čtenáře můžete oslovit i umístěním banneru 650×120 px do horní části e-mailů o nových článcích za předchozí den (posílají se v prac. dny po 6:00) a týden (posílají se v neděli po 6:00). Váš banner tak bude součástí vyžádaného sdělení o tom, co u nás vyšlo nového (uživatelé si mohou příjem těchto e-mailů kdykoli snadno zrušit, pokud by už o ně neměli zájem). Ceny jsou následující:

Magazín
Typ rozesílky
Příjemců
Cena
Svět hardware
1x za předchozí den
> 1 500
300 Kč*
1x za předchozí týden
> 2 800
400 Kč*
TV Freak
1x za předchozí den
> 650
200 Kč*
1x za předchozí týden
> 2 000
300 Kč*
Digimanie
1x za předchozí den
> 700
200 Kč*
1x za předchozí týden
> 2000
300 Kč*
Svět mobilně
1x za předchozí den
> 250
100 Kč*
1x za předchozí týden
> 1 600
200 Kč*
Relaxuj
1x za předchozí den
> 100
50 Kč*
1x za předchozí týden
> 1 250
100 Kč*
Svět audia
1x za předchozí den
> 150
50 Kč*
1x za předchozí týden
> 1 250
100 Kč*
(počty příjemců odpovídají stavu v únoru 2019)
* Pro realizaci musí být celková cena kampaně minimálně 1000 Kč

Pokud by ve Vámi zvoleném termínu a magazínu rozesílka neodešla z důvodu, že nevyšel nový článek, došlo by k posunutí na nejbližší den, kdy by rozesílka proběhla. Pro ověření, zda se banner v rozesílkách nacházel, stačí mít u nás čtenářský profil, u něhož si zvolíte jejich příjem.

Do odkazu banneru doporučujeme přidat utm tag Google Analytics, abyste věděli, kolik návštěvníků díky němu přijde na Váš web. Banner může mít formát JPG, GIF nebo PNG. Umístění je v horní části e-mailů o nových článcích, viz screenshot:


Ceník inzerce

Kontaktujte nás