oXyShop

Technické podmínky

Požadavky na banner od externího dodavatele (formát Flash)Pro zaznamenávání počtu kliknutí a vyhodnocení statistik kampaně je nutné, aby administrační systém reklamy dostal příslušné informace o kliknutí uživatele na banner. Z tohoto důvodu není možné přímo do banneru zapsat cílové URL, protože pak by došlo po kliknutí k okamžitému přesměrování bez záznamu ve statistikách. 


Postup nastavení proklikuNásledující čtyři kroky musí provést autor Flash banneru, aby zajistil správné započítávání prokliků v našem reklamním systému.

Flash 4

Banner s jedním cílovým URL:


1. Pro každou instanci klikacího symbolu (například je-li pozadí nebo tlačítko použito ve více scénách) nadefinujte akci "GetURL". V záložce "Actions" objektu tlačítka, které bude sloužit pro kliknutí, musí být definována akce "Get URL" následovně:

On (Release)
Get URL
End On

Poté se zvolí část "Get URL". Na pravé straně okna je možné vyplnit dvě políčka - URL a Window.

2. Změňte přednastavený formát parametru funkce z řetězce na výraz (kliknout na tlačítko označené "abc" napravo od okna, kam se URL normálně zadává, a namísto "String Literal" zvolit "Expression").

3. Do políčka URL: zapište "clickthru".

4. Nastavte cílové okno na "_top" a odesílání proměnných na "Don't send". Pokud se jedná o podklad do formátu Pop Up je potřeba vložit "_blank", aby se po kliknutí na reklamu otevřelo nové okno.

Takto by měl vypadat výsledný stav:
 


Není tedy třeba zadávat URL, protože ho dodá reklamní systém. 


Banner s více cílovými URL:


1. - 2. Shodné

3. Do políčka URL: zapište

clickthru & "http://www.vasweb.cz/kampan/
Cílové URL můžete nadefinovat podle potřeby, bude předáno serveru zajišťujícímu přesměrování klienta po záznamu kliknutí do statistik.

4. Krok 4 je stejný

Výsledné nastavení by mělo vypadat takto (URL Telecomu je příklad):
 Flash 5, Flash 6

Banner s jedním cílovým URL:


Pro každou instanci klikacího symbolu (například je-li pozadí nebo tlačítko použito ve více scénách) nadefinujte akci "GetURL". V záložce "Actions" objektu tlačítka, které bude sloužit pro kliknutí, musí být definována akce "Get URL" následovně:

on (Release) 
getURL ("","_top")

Poté se zvolí funkce "Get URL". V dolní polovině okna je možné vyplnit tři políčka - URL, Window a Variables. Změňte přednastavený formát parametru funkce z řetězce na výraz (zaškrtněte "Expression" vedle URL). Do políčka URL: zapište "clickthru". Nastavte cílové okno na "_top" a odesílání proměnných na "Don't send".

Pokud se jedná o podklad do formátu Pop Up je potřeba vložit "_blank", aby se po kliknutí na reklamu otevřelo nové okno.

Flash 5:
 Flash 6:
 


Není tedy třeba zadávat URL, protože ho dodá reklamní systém. 


Banner s více cílovými URL:


1. - 2. Shodné

3. Do políčka URL: zapište

clickthru add "http://www.vasweb.cz/kampan/
cílové URL můžete nadefinovat podle potřeby, bude předáno serveru zajišťujícímu přesměrování klienta po záznamu kliknutí do statistik

4. Krok 4 je stejný
Pokud se jedná o podklad do formátu Pop Up, je potřeba vložit "_blank", aby se po kliknutí na reklamu otevřelo nové okno.
 


(URL http://www.ims.cz/ je jen příklad!)


Ověření funkčnosti


Zadáte-li v HTML kódu definující ActiveX parametry, mělo by přesměrování fungovat.

Pozor! Máte-li plugin v browseru verze Flash 4, musí být banner skutečně umístěn na webu, jinak předáváni parametru přes URL nefunguje.