oXyShop

Reklamní formáty

Všechny naše magazíny využívají stejné rozmístění reklamních ploch a týkají se jich shodně i pravidla ohledně dalších reklamních formátů, jako jsou např. PR články nebo DIRECT MAIL.


Pravidla pro zveřejnění PR článku:

 • Na začátku PR článku je upozornění, že nejsme autorem a neneseme odpovědnost za jeho obsah.
 • U PR článku je coby autor uveden "PR článek".
 • PR článek je v době publikace zobrazen na homepage hned pod nejnovějším článkem. V závislosti na následně publikovaném obsahu bude posouván níže, až po pár dnech z homepage zmizí.
 • PR článek bude na svém URL veřejně dostupný minimálně po dobu 1 roku ode dne jeho publikace.
 • Odkazy obsažené v PR článku mají atribut rel="nofollow".
 • V PR článku může být celkem maximálně 6 odkazů.
 • Perex PR článku musí mít délku od 190 do 260 znaků včetně mezer.
 • Vyhrazujeme si právo PR článek nepublikovat, pokud by byl v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy, obsahoval by nepravdivé informace, byl by v rozporu se zájmy nebo by poškozoval dobré jméno vydavatele, společnosti oXy Online s.r.o.
Skrýt detail pro Click for English translationClick for English translation
 • There is notice in the beginning of PR article that we are not its author and we are not responsible for its content.
 • As an author there is mentioned „PR článek“ = „PR article“.
 • In time of its publishing PR article is visible in homepage below the newest article. Depending on other newer content it will be moving downwards until it will disappear from homepage (typically after fews days).
 • PR article will be accessible on its own URL at least 1 year since the time of its publishing.
 • All links within PR article have attribute rel=“nofollow“.
 • Within PR article can be maximally 5 links.
 • Length of lead paragraph of PR article needs to be in range from 190 to 260 characters.
 • We reserve the right to not publish PR article if it would be in contradiction with laws of Czech Republic or good manners, it would contain false informations, it would be in contradiction with interests of our company or it would harms goodwill of our company oXy Online s.r.o.


Soutěže


Jeden z nejefektivnějších způsobů propagace. Staňte se sponzorem některé z našich soutěží.Expertiáda: vědomostní soutěž složená z 10 otázek dodaných sponzorem soutěže, jež probíhá na homepage magazínu po dobu 10 pracovních dní (každý den je aktivní pouze 1 otázka). O startu soutěže je navíc více než 35 000 uživatelů informováno pomocí vyžádaného e-mailového oznámení. Počet účastníků Expertiády je od 1000 do 4000 (v závislosti na hodnotě hlavní výhry).
 
Týdenní šance: jeden týden, jedna otázka, jedna výhra. Časově nenáročná soutěž pro naše čtenáře. Jedno kolo trvá 1 týden a je třeba zodpovědět 1 soutěžní otázku. Sponzor se podílí na tvorbě soutěžní otázky, pomocí které může čtenářům představit své produkty a služby. Upozornění na soutěž je po dobu 1 týdne v horní části homepage magazínu. Počet účastníků 1 Týdenní šance je od 400 do 1500.


Rozmístění bannerových reklamních pozic:
Akceptujeme bannery ve formátu jpg, gif nebo png. We accept banners in format of jpg, gif or png.

Pozice FLOAT je na konci pravého sloupce a jakmile u delšího článku dojde k jejímu zobrazení, ukotví se při scrollování směrem dolů u horní hrany prohlížeče. A potom při scrollování směrem nahoru nad danou úroveň se opět zobrazí horní obsah pravého sloupce.

Position FLOAT is in the end of the right column and when it is visible in longer article it is attached to top border of browser within scolling downwards. And after that within scrolling upwards above that level upper content of right column is displayed again.Reklamní formát BACKGROUND


Velký obrázek na pozadí homepage magazínu, který nabízí následující reklamní plochu:
 • sloupec 300×800 px vlevo
 • sloupec 300×800 px vpravo
 • pruh 1000×130 px v pozici LEADERBOARD v horní části viditelný v jakémkoli rozlišení
Pro přesné rozvržení si stáhněte PSD šablonu, v níž šedá plocha značí prostor pro Vaši grafiku. Stačí nám dodat tento PSD soubor doplněný o Vaši grafiku a požadované URL, kam má odkazovat. Zbývající plocha bude vyplněna jednou barvou, jež bude zvolena tak, aby navazovala na spodní okraj Vaší grafiky, která by měla být po celé šířce zakončena stejnou barvou, aby byl přechod plynulý.
DIRECT MAIL – banner v e-mailech


Naše čtenáře můžete oslovit i umístěním banneru 650×120 px do horní části e-mailů o nových článcích za předchozí den (posílají se v prac. dny po 6:00) a týden (posílají se v neděli po 6:00). Váš banner tak bude součástí vyžádaného sdělení o tom, co u nás vyšlo nového (uživatelé si mohou příjem těchto e-mailů kdykoli snadno zrušit, pokud by už o ně neměli zájem).

Magazín
Typ rozesílky
Příjemců
Cena za e-mail
Celková cena
Svět hardware
1x za předchozí den
> 10 000
0,2 Kč
2 000 Kč
1x za předchozí týden
> 13 000
0,2 Kč
2 600 Kč
TV Freak
1x za předchozí den
> 5 000
0,2 Kč
1 000 Kč
1x za předchozí týden
> 8 000
0,2 Kč
1 600 Kč
Digimanie
1x za předchozí den
> 5 000
0,2 Kč
1 000 Kč
1x za předchozí týden
> 8 000
0,2 Kč
1 600 Kč
Svět mobilně
1x za předchozí den
> 200
0,2 Kč
40 Kč*
1x za předchozí týden
> 3 000
0,2 Kč
600 Kč*
Relaxuj
1x za předchozí den
> 500
0,2 Kč
100 Kč*
1x za předchozí týden
> 2 500
0,2 Kč
500 Kč*
Svět audia
1x za předchozí den
> 100
0,2 Kč
20 Kč*
1x za předchozí týden
> 1 500
0,2 Kč
300 Kč*
* Pro realizaci musí být celková cena kampaně minimálně 1000 Kč

Pokud by ve Vámi zvoleném termínu a magazínu denní rozesílka neodešla z důvodu, že v uplynulých 24 hodinách nevyšel nový článek, došlo by k posunutí na nejbližší den, kdy by rozesílka proběhla. Pro ověření, zda se Váš banner v rozesílkách nacházel, stačí mít u nás čtenářský profil, u něhož si zvolíte jejich příjem.

Do odkazu banneru doporučujeme přidat utm tag Google Analytics, abyste věděli, kolik návštěvníků díky němu přijde na Váš web. Banner může mít formát JPG, GIF nebo PNG. Umístění je v horní části e-mailů o nových článcích, viz screenshot: